Pavel Kroupka 03.12.2019
Amplitron

Amplitron - szerokopasmowa lampa mikrofalowa o polach skrzyżowanych służącą do wzmacniania sygnałów ultrawysokiej częstotliwości dużej mocy. 

Budowa i działanie

Budową przypomina magnetron, różnicą jest otwarta linia opóźniająca. Przegrody anody, których zadaniem jest przechwytywanie elektronów emitowanych przez katodę tworzą linię opóźniającą sprzężoną z wejściem i wyjściem lampy. W amplitronie zachodzi oddziaływanie między strumieniem elektronów i falą elektromagnetyczną rozchodzącą się wzdłuż linii opóźniającej. Podobnie jak w magnetronie, napięcie anodowe i obecności pola magnetycznego powodują, że elektrony poruszają się po spiralnych torach z coraz bardziej wzrastającą prędkością. Gdy prędkości elektronów i fali wzmacnianego sygnału w linii opóźniającej wyrównują się, dokonuje się transfer energii kinetycznej elektronów i dochodzi do wzrostu energii fali elektromagnetycznej. Pozbawione energii elektrony docierają do anody.

Amplitron Raytheon QKS1300
Amplitron Raytheon QKS1300

Zastosowanie

Przy ogromnej sprawności energetycznej wynoszącej 70 – 85%, wzmocnienie mocy amplitronu jest niewielkie i wynosi 10 do 20 dB. W związku z tym lampy te były stosowane do pracy impulsowej jako końcowe wzmacniacze mocy w urządzeniach radiolokacyjnych.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt