Pavel Kroupka 09.10.2019
Antena

Antena - urządzenie konwertujące fale elektromagnetyczne na sygnały elektryczne i odwrotnie. Pociąga to za sobą podział anten na układy nadawcze i odbiorcze. W nadajniku radiowym antena wypromieniowuje sygnał nadajnika w przestrzeń w postaci fal radiowych. W odbiorniku radiowym antena przechwytuje i przekazuje energię fal radiowych do obwodów odbiornika.

Antena jest niezbędnym elementem systemów radiokomunikacji, bezprzewodowych sieci komputerowych, urządzeń przesyłających sygnały za pomocą satelitów.

U podstaw działania anteny leży zjawisko promieniowania elektromagnetycznego (fali) generowanego przez poruszające się ładunki elektryczne (antena nadawcza), które to z kolei wywołują proces odwrotny - wzbudzenie i ruch ładunków przewodnika (antena odbiorcza).

Każda antena posiada określone właściwości wśród, których znajduje się charakterystyka promieniowania, polaryzacja fali, zysk energetyczny oraz impedancja. Ich zmienność w funkcji częstotliwości jest miarą pasmowości danej anteny. Parametry te występują zarówno dla anten nadawczych jak i odbiorczych.

Anteny można klasyfikować m.in. ze względu na mechanizm promieniowania, sposób wykonania, kierunkowość (zdolność do koncentrowania energii w określonym kierunku), częstotliwość pracy czy zastosowanie (rodzaj zastosowania pozwala określić materiały charakterystyczne dla danych konstrukcji; obok skuteczności anteny liczy się tutaj także jej bezawaryjność, koszt produkcji, czy sposób instalacji).

Antena

Napisz komentarz (bez rejestracji)