Pavel Kroupka 01.10.2020

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość jest to wielkość fizyczna wyrażająca stosunek liczby zdarzeń okresowych (n) do przedziału czas (nT), w którym te zjawiska zachodzą, innymi słowy, jest to wielkość określająca liczbę cykli danego zjawiska występujących w jednostce czasu. 

f= n/nT=1/T

Jak wynika z powyższego równania częstotliwość jest odwrotnością okresu (T).

Częstotliwość dotyczy najczęściej drgań, fali, napięcia. Jednostką częstotliwości w układzie SI jest herc (Hz), odpowiadający liczbie cykli w ciągu sekundy (1 Hz definiowany jest jako jeden cykl zjawiska występującego w ciągu 1 sekundy).

Długość fali

W radiotechnice częstotliwość może być zastępowana długością fali wyrażonej w jednostce długości. Związek częstotliwości z długością określony jest wzorem:

λf=c

gdzie c jest prędkością światła, czyli prędkością fali elektromagnetycznej w próżni.

Energia

Z powodu występowania dualizmu falowo - korpuskularnego z falą elektromagnetyczną danej częstotliwości wiąże się cząstka niosąca kwant energii fali, zwana fotonem, co przedstawia zależność wyrażona wzorem:

E=h/v

gdzie:

E – energia kwantu,

h – stała Plancka,

ν – częstotliwość fali.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt