Pavel Kroupka 30.10.2019

Dioda impulsowa

Dioda impulsowa

Dioda impulsowa (przełącznikowa) - diody przeznaczone do zastosowań w układach impulsowych, a więc pracujące z bardzo dużą szybkością przełączania (nano lub mikrosekundy przy wyższych napięciach) lub charakteryzujące się jak największą stromością impulsu podczas przełączania - jak najmniejszym czasem opadania. 

Budowa

Diody impulsowe są wykonywane jako diody Schottky'ego (dla niewielkich napięć wstecznych), które pracując w oparciu o nośniki większościowe są wolne od inercji wynikającej z przechowywania ładunku w bazie, lub diody złączowe (przy wyższych napięciach), jako epiplanarne złącza p-n domieszkowane złotem, które wpływa na skrócenie czasu życia nośników mniejszościowych. 

Parametry

Do podstawowych parametrów diod impulsowych należą czas włączania (od chwili spolaryzowania złącza p-n w kierunku przewodzenia do osiągnięcia maksymalnej wartości prądu) oraz czas wyłączania (od chwili spolaryzowania diody w kierunku zaporowym do osiągnięcia przez prądu wartości 0). Ponadto wyróżnia się napięcie przewodzenia przy określonym prądzie, prąd wsteczny przy określonym napięciu wstecznym, pojemność diody przy danej częstotliwości i napięciu polaryzacji wstecznej.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt