Pavel Kroupka 08.11.2019
Dioda PIN

Dioda PIN (P-type, Intrinsic, N-type semiconductor) - dioda zbudowana z dwóch warstw półprzewodnika typu n i p, pomiędzy którymi umieszczona została warstwa półprzewodnika samoistnego.

Działanie

Dla prądu niewielkiej częstotliwości, nośniki w warstwie o przewodnictwie samoistnym podlegają rekombinacji i diody PIN zachowują własności prostownicze.
Dla prądów wysokich częstotliwości koncentracja nośników przyjmuje stałą wartość i dioda zachowuje się jak opornik - jej rezystancja zależy od koncentracji nośników. Przy niskiej koncentracji nośników spolaryzowana w kierunku zaporowym dioda PIN posiada wysoką rezystancję - na poziomie powyżej 10 kΩ (z zachowaniem minimalnej pojemności). Polaryzując diodę w kierunku przewodzenia koncentracja nośników zwiększa się w sposób znaczący (zależnie od przepływającego prądu), co skutkuje spadkiem rezystancji poniżej 0,1 Ω.

Zastosowanie

Diody PIN pełnią rolę regulowanego rezystora, znajdują zastosowanie w układach wysokich częstotliwości w tłumikach, systemach przełączających, modulatorach, detektorach promieniowania, optoizolatorach, zabezpieczeniach przed przesterowaniem wejścia aparatury wysokiej częstotliwości.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt