IVITER portal

Dioda pojemnościowa

Dioda pojemnościowa – dioda półprzewodnikowa, w której wykorzystany został efekt zmiany pojemności złącza p-n pod wpływem zmian napięcia przyłożonego w kierunku zaporowym. Istnienie pewnej pojemności złącza p-n jest jego cechą charakterystyczną. Zmiany pojemności są zwykle niewielkie – w granicach od 6 pF do 20 pF, przy napięciu w zakresie od 2 do 20 V. Zakres zmian pojemności jest wyznaczony napięciami granicznymi: minimalnym (w pobliżu 0 V) i maksymalnym (blisko napięcia przebicia).

Diody tego typu są na ogół produkowane z krzemu lub arsenku galu. 

Wyróżniamy dwa rodzaje diod pojemnościowych:

Parametry

Podstawowe parametry charakteryzują: pojemność znamionową dla określonego napięcia, zakres zmian pojemności w przedziale minimum-maksimum oraz stabilność temperaturową pojemności (względną zmiana pojemności na jeden K).

Zastosowanie

Diody pojemnościowe stosuje się głównie w obwodach rezonansowych (warikapy) oraz w powielaczach częstotliwości (waraktory).

Przejdź do paska narzędzi