Pavel Kroupka 21.10.2019

Dioda prostownicza

Dioda prostownicza

Dioda prostownicza - dioda wykorzystywana do prostowania prądu przemiennego. Diody tego rodzaju mogą być wykonane z materiałów półprzewodnikowych ze złączem p-n, diod Schottky’ego (ze złączem metal-półprzewodnik) oraz lamp elektronowych (dioda próżniowa, gazotron).

Parametry

Głównym parametrem diod prostowniczych jest maksymalne dopuszczalne napięcie wsteczne (napięcie pomiędzy anodą i katodą w stanie zatkania). Innym ważnym parametrem jest maksymalny prąd przewodzenia. Oba parametry określają warunki i możliwości zastosowania danej diody w konkretnym układzie.

Istotnymi charakterystycznymi parametrami są: maksymalny prąd chwilowy (wyznaczający odporność diody na przeciążenia), maksymalna moc tracona na diodzie oraz czas odzyskiwania zdolności zaworowej określający maksymalną częstotliwość prostowanego prądu, w obwodach którego dioda może być zastosowana.

Zastosowanie

Najpowszechniejszym zastosowaniem diody prostowniczej jest prostowanie napięcia o częstotliwości sieciowej. Wykorzystywana bywa w zasilaczach oraz przetwornicach napięciowych. 

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt