Pavel Kroupka 07.10.2020

Dwójnik elektryczny

Dwójnik elektryczny

Dwójnikiem elektrycznym nazywamy układ elektroniczny w dowolnej konfiguracji wewnętrznej posiadający dwa zaciski (końcówki, bieguny) zewnętrzne, które po włączeniu dwójnika do obwodu stają się jego węzłami. Parametrami dwójnika są prąd przez niego płynący (I) oraz napięcie (U) występujące na zaciskach dwójnika, których wartości zależą od własności obwodu zewnętrznego, będącego obciążeniem dwójnika.

Stany pracy

Dwoma skrajnymi stanami pracy dwójnika są:

  • stan jałowy -  do zacisków dwójnika nie jest podłączone żadne obciążenie. Natężenie prądu (I) w obwodzie zewnętrznym jest równe zeru, zaś napięcie na zaciskach dwójnika (U) określane jest napięciem stanu jałowego dwójnika.
  • stan zwarcia - zaciski dwójnika są zwarte. W tym stanie napięcie (U) między wyprowadzeniami dwójnika jest równe zeru, natomiast prąd płynący między jego zaciskami (I) określany jest prądem zwarcia.

Jeśli napięcie na zaciskach dwójnika w stanie jałowym jest różne od zera i natężenie prądu dwójnika w stanie zwarcia jest różne od zera, wówczas mamy do czynienia z dwójnikiem źródłowym. Dwójnik taki charakteryzuje wartość napięcia w stanie jałowym i natężenia prądu w stanie zwarcia. Wielkości te określane są parametrami zewnętrznymi dwójnika. 

Klasyfikacja

Ze względu na właściwości energetyczne dwójnika wyróżnia się dwójniki aktywne (czynne), zawierające źródła energii, bądź nimi będące (np. ogniwo, akumulator), oraz dwójniki elektryczne pasywne (bierne), które w swym obwodzie nie posiadają takich źródeł. Dwójniki drugiego rodzaju mają zdolność akumulacji lub rozpraszania energii - do momentu przyłożenia napięcia do jego wyprowadzeń prąd nie płynie (np. cewka).

W zależności od liczby elementów składowych wyróżnia się dwójniki jedno-, dwu-, i wieloelementowe.

W kontekście rodzaju elementów wchodzących w jego skład, dwójniki dzielą się na reaktancyjne (bezstratne, LC) oraz rezystancyjne (straty R, RC, RL, RLC).

Rozróżnia się także dwójniki liniowe (opisywane równaniami liniowymi algebraicznym lub liniowym różniczkowymi) i nieliniowe (opisywane równaniami nieliniowymi i określane poprzez charakterystykę prądowo-napięciową).

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt