Pavel Kroupka 12.08.2020

Dzielnik napięcia

Dzielnik napięcia

Dzielnik napięcia - rodzaj czwórnika zapewniający odpowiedni podział napięcia doprowadzonego do wejścia układu. Napięcie wyjściowe stanowi tutaj pewną część napięcia wejściowego. Najprostsze dzielniki napięcia budowane są w oparciu o rezystory. 

Napięcie wyjściowe nieobciążonego dzielnika jest zawsze mniejsze od napięcia zasilania i zależy od wartości użytych rezystorów oraz wartości napięcia wejściowego. Stosunek napięcia wyjściowego Uwy do wejściowego Uwe dzielnika oznacza się symbolem K i wyraża wzorem:

K=Uwy/Uwe=R1/(R+R1).

Przy obciążonym dzielniku napięcia rezystancja obciążenia powinna być dużo większa od rezystancji zastępczej układu będącej wypadkową rezystancją połączonych równolegle rezystorów R i R1 (przyjmuje się tutaj wartość przynajmniej 10 razy większą). Zapewnia to zmianę napięcia wyjściowego dzielnika po podłączeniu obciążenia na poziomie nie przekraczającym 10%. Warunek ten jest istotny np. podczas projektowania odpowiednich wartości rezystorów w układach wzmacniaczy tranzystorowych. 

Zastosowania

Przykładem zastosowania dzielnika napięcia o regulowanej wartości rezystancji wyjściowej jest potencjometr. Pozwala on na płynne ustalenie wartości napięcia wyjściowego w zależności od prądu obciążenia. 

Dzielniki napięcia stosuje się także do poszerzania zakresu pomiarowego w woltomierzach (pomiar napięcia wejściowego). Podłączając mierzone napięcie przez dzielnik i znając wartości rezystorów otrzymujemy:

Umierzone=Uwoltomierza *(R+R1)/R1

Ponieważ dzielnik może się składać z wielu rezystorów połączonych szeregowo można w ten sposób uzyskać zmienny zakres pomiarowy, którego wartości będą adekwatne do wykorzystanych rezystorów.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt