Pavel Kroupka 28.08.2020

Dzielnik prądu

Dzielnik prądu

Dzielnik prądu jest układem równoległego połączenia dowolnej liczby rezystorów, w którym następuje proporcjonalny do wartości rezystancji rozpływ prądu w gałęziach. Wartość prądu płynącego w danej gałęzi dzielnika zasilanego prądem stałym, zgodnie z pierwszym prawem Kirchhoffa, jest zawsze mniejsza od wartości natężenia prądu zasilającego układ dzielnika i zależy od wartości natężenia tego prądu oraz użytych do budowy dzielnika rezystancji. Ponieważ napięcie zasilające ma taką samą wartość na wszystkich elementach dzielnika, wartość prądu danej gałęzi dzielnika obliczamy korzystając ze wzoru:

IR1 = Iwe * (R2/R1+R2)

Stosowne obliczenia wartości prądów gałęzi dla dzielników prądu w układach napięcia przemiennego powinny uwzględniać przesunięcie fazowe wynikające z występowania reaktancji indukcyjnych i pojemnościowych układu.

Zastosowania

Dzielniki tego rodzaju wykorzystywane są do rozszerzenia zakresu pomiarowego amperomierzy o zmiennych zakresach pomiarowych. Rozszerzenie zakresu pomiarowego wynika z wartości użytych rezystancji; jedną z nich będzie zawsze rezystancja własna amperomierza.

 Ipomiaru  = Iamperomierza * (R1+R2/R2)

gdzie: Iwe = Ipomiaru

           IR1 = Iamperomierza

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt