Pavel Kroupka 24.07.2020

Efekt piezoelektryczny

Efekt piezoelektryczny

Zjawisko generacji ładunków elektrycznych na powierzchni niektórych kryształów pod wpływem naprężeń mechanicznych. Wartość tych ładunków jest wprost proporcjonalna do wartości zastosowanego odkształcenia.

Zjawisko po raz pierwszy zaobserwowane zostało w roku 1880 przez braci Curie podczas prac nad własnościami materiałów piroelektrycznych.

Mechanizm powstawania zjawiska

Kryształy wykazujące właściwości piezoelektryczne charakteryzują się niecentrosymetryczną budową podstawowej komórki oraz posiadaniem wiązań jonowych. 

  • Zjawisko piezoelektryczne proste - pod wpływem naprężenia dochodzi tu do odmiennego co do wartości przesunięcia wypadkowych środków ciężkości dla ładunku ujemnego i dodatniego. Efektem jest polaryzacja elektryczna całego kryształu. Na umieszczonych w materiale elektrodach pojawia się odpowiedni ładunek (pomiędzy elektrodami występuje napięcie).
  • Zjawisko piezoelektryczne odwrotne - pod wpływem pola elektrycznego następuje przesunięcie jonów, czyli  fizyczne odkształcenie kryształu piezoelektrycznego. 

O właściwościach piezoelektryka decydują zarówno kierunek naprężenia, jego wartość, a także tzw. orientacja względem osi krystalograficznych, czyli sposób wycięcia elementu z kryształu. W praktycznym wykorzystaniu znajdują się elementy klejone z fragmentów o różnych orientacjach (tzw. bimorfy).

Zastosowanie

W praktyce wykorzystuje się zarówno proste, jak i odwrotne zjawisko piezoelektryczne (w niektórych urządzeniach zastosowanie znajdują oba). Po raz pierwszy piezoelektryki wykorzystano w konstrukcji nadajników i odbiorników fal dźwiękowych w łodziach podwodnych.

Wśród urządzeń, które stanowią jedną z liczniejszych grup wykorzystujących to zjawisko są przetworniki elektroakustyczne: 

  • wkładki gramofonowe w starszych typach gramofonów - drgania igły generują napięcia na krysztale i przetworzenie ich na użyteczny sygnał elektryczny,
  • głośniki - w tym wypadku stosowano bimorfy: dwie płytki piezoelektryczne generujące kierunkową falę akustyczną,
  • mikrofony - w starszych typach mikrofonów; obecnie wyparte przez inne konstrukcje, 
  • przetworniki dla instrumentów akustycznych - zamieniają falę dźwiękową na sygnał akustyczny, który poddawany jest wzmocnieniu,
  • trigger perkusyjny - generowanie i przekaz sygnału w celu odtworzenia przez system odpowiedniego dźwięku.
  • sygnalizatory dźwiękowe - warstwa piezoelektryka wraz z membraną stosowana jako miniaturowy sygnalizator dźwiękowy.

Znajdują ponadto zastosowanie w przetwornikach obrazujących, konstrukcjach wag, instrumentach rejestrujących naprężenia, przyrządach USG. Występują także w roli stabilizatorów częstotliwości generatorów kwarcowych, jako elementy filtrów (rezonatory), czy linii opóźniających. Wykorzystywane bywają w generatorach wysokich napięć (transformatory piezoelektryczne) oraz w zapalarkach do gazu i zapalniczkach w roli iskrowników piezoelektrycznych. Znajdują zastosowanie w silnikach sonicznych, w precyzyjnych mikrosiłownikach pozycjonujących położenie instrumentów, jako element układów wtryskiwaczy paliwa, czujników ciśnienia, przyspieszenia czy drgań.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt