Pavel Kroupka 18.11.2019

Element elektroniczny bierny

Element elektroniczny bierny

Element elektroniczny bierny (pasywny) - element elektroniczny charakteryzujący się poborem energii elektrycznej (niewytwarzający energii). Wśród elementów tego rodzaju wyróżniamy rezystory, kondensatory, cewki, transformatory. 

Element taki, nie będący źródłem, odnotowuje jedynie straty energii. W przypadku rezystorów energia tracona jest w postaci ciepła, w przypadku kondensatorów magazynowana jest w polu elektrycznym, a w przypadku cewek, w polu magnetycznym generowanym wokół cewki.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt