Pavel Kroupka 19.11.2019

Falowód fal elektromagnetycznych

Falowód fal elektromagnetycznych

Falowód fal elektromagnetycznych - nazywany często falowodowym torem transmisji, kanał służący do prowadzenia fal elektromagnetycznych wzdłuż wytyczonej drogi.

Budowa i działanie

Fala elektromagnetyczne ograniczona jest w falowodzie powierzchnią, na której następuje skokowa zmiana jednego z parametrów charakteryzujących własności elektryczne, np. przenikalności lub przewodności elektrycznej.

Wyróżniamy falowody zamknięte, w których fala przemieszcza się wewnątrz metalowej rurki falowodu o przekroju prostokątnym lub kołowym oraz falowody otwarte, zbudowane z metalowego pręta lub rurki dielektryka, w których fala elektromagnetyczna prowadzona jest na zewnątrz.

Prowadzenie fal elektromagnetycznych w falowodzie jest możliwe, kiedy jego przekrój jest porównywalny lub większy od długości fali - falowody są zatem stosowane najczęściej do przenoszenia fal milimetrowych, czasem centymetrowych długości. Jednym z podstawowych parametrów falowodu jest tzw. krytyczna długość fali jaka może być poprowadzona przez falowód.

Zastosowanie

Falowody stosuje się w urządzeniach radiolokacyjnych, radionawigacyjnych (wytrzymałość na dużą moc sygnału), telewizji, telefonii cyfrowej, sieciach antenowych (niskostratność, precyzja fazowa), laboratoriach badawczych.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt