Pavel Kroupka 20.11.2019

Ferromagnetyk

Ferromagnetyk

Ferromagnetyk – materiał wykazujący własności ferromagnetyczne (spontaniczne namagnesowanie). Zbudowany jest z obszarów stałego namagnesowania zwanych domenami magnetycznymi. Momenty magnetyczne atomów domen ferromagnetycznych skierowane są w tą samą stronę. Generują one wokół siebie pole magnetyczne. Do ferromagnetyków należą m.in. żelazo, nikiel czy kobalt, ich niektóre stopy oraz tlenki (np hematyt).

Ferromagnetyki swoje właściwości utrzymują poniżej temperatury Curie, powyżej są paramagnetykami - drgania cieplne sieci krystalicznej niszczą ustawienia dipoli i uniemożliwiają ich określoną orientację. W naturze układy domen magnetycznych są na ogół chaotyczne i pola przez nie generowane podlegają wzajemnemu znoszeniu. Pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego dipole magnetyczne (domeny) porządkują się ustawiając w jednym kierunku.

Podział ferromagnetyków

  • twarde - stan namagnesowania zostaje zachowany bez względu na zmiany zewnętrznego pola magnetycznego
  • półtwarde - stan namagnesowania zostaje zachowany choć jest łatwy do usunięcia
  • miękkie - po usunięciu pola magnetycznego zachowują jedynie niewielkie namagnesowanie resztkowe

Zastosowanie

Ferromagnetyki twarde Znajdują zastosowanie przy produkcji magnesów trwałych. Ferromagnetyki miękkie stosowane są w konstrukcjach magnetowodów i rdzeni magnetycznych (silniki, transformatory). Ferromagnetyki półtwarde wykorzystywane są przy produkcji talerzy dysków twardych lub kart magnetycznych.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt