Pavel Kroupka 25.05.2020
FPM DRAM

FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM) - rodzaj dynamicznej pamięci operacyjnej pracującej w trybie Fast Page, powodującym skrócenie czasu dostępu do pamięci przez uproszczenie adresowania.  

Działanie

Dostęp do pamięci DRAM następuje w wyniku przesłania adresu komórki w dwóch etapach: pozycja w wierszu, pozycja w kolumnie. W pamięci FPM przesłany zostaje jedynie adres kolumny (CAS) bez potrzeby ciągłego odwoływania się do wiersza (sygnał RAS pozostaje aktywny). Następuje tutaj odniesienie do adresu poprzedniego wiersza, co znacznie skraca czas kolejnych odwołań (zapis/odczyt) do komórek pamięci znajdujących się w tym samym wierszu (wykorzystanie faktu istnienia częstych odwołań sekwencyjnych do komórek sąsiednich). Proces taki przerywa żądanie podania adresu kolejnej strony. Następuje wówczas odwołanie dwuetapowe. 

Adres wiersza wymagany jest tylko raz na cztery cykle dostępu. Tryb dostępu FPM do komórki standardowej pamięci DRAM wyrażany jest w postaci schematu x-y-y-y, gdzie “x” jest liczbą cykli pierwszego dostępu, natomiast “y” określa liczbę cykli koniecznych dla kolejnych odwołań (w tradycyjnym DRAM x=y). W trybie FPM procesor może się odwoływać do komórki pamięci w trybie trzech cykli zegara (y) na podstawie konfiguracji początkowej, jedynie zainicjowanie dostępu wymaga typowej (większej) liczby cykli zegarowych (x). Pamięci FPM umożliwiają w najlepszym wydaniu osiągnięcie stanu 5-3-3-3.

Zastosowanie

Początkowo produkowana w formie modułów SIMM (30-pinowych), następnie PS/2 (72-pinowych), pamięć FPM stosowana była w systemach wyposażonych w procesory 386 i 486 oraz w pierwszych komputerach klasy Pentium. 

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt