Pavel Kroupka 17.02.2021

Generator Clappa

Generator Clappa

Generator Clappa - elektroniczny generator drgań będący zmodyfikowaną wersją układu Colpittsa. Istota tego obwodu polega na zastosowaniu dodatkowego kondensatora (C0) połączonego szeregowo z cewką obwodu rezonansowego. Rozwiązanie to pozwala na poprawę stabilności częstotliwości - możliwość użycia dużych wartości pojemności kondensatorów C1 i C2 tworzących dzielnik napięcia i określających wielkość napięcia sprzężenia zwrotnego podanego na wejście elementu wzmacniającego (np. tranzystora). 

Częstotliwość generowanego sygnału wyrażona zostaje wzorem:

fr=1/2𝝿√1/L(1/C0+1/C1+1/C2)

Dzięki zastosowaniu kondensatora C0 o nastawnej pojemności, obwód Clappa może być wykorzystywany jako generator zmiennej częstotliwości (VFO). Układ ten oferuje w takim przypadku lepszą wydajność niż generator Colpittsa, ponieważ możliwe jest zmiana pojemności kondensatora bez zmiany wielkości sprzężenia zwrotnego, a tym samym stabilności sygnału. 

Elementem wzmacniającym może być tu zarówno tranzystor, jak i lampa. Generator w tym układzie opracowany został w 1948 roku przez Jamesa K. Clappa.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt