Pavel Kroupka 12.01.2020

Generator Meissnera (Armstronga)

Generator Meissnera (Armstronga)

Jest to układ generatora drgań typu LC zrealizowany z pętlą transformatorowego sprzężenia zwrotnego. Układ wzmacniacza przesuwa fazę o 180 stopni i dzięki odpowiedniej konfiguracji uzwojeń transformatora (odwrotny kierunek nawinięcia) zapewnione zostaje wymagane odwrócenie fazy (spełnienie warunku fazy). Odpowiedni dobór liczby uzwojeń transformatora spełnia warunek amplitudy. Obwód rezonansowy realizuje uzwojenie wtórne o indukcyjności L1 wraz z kondensatorem o pojemności C . Parametry wykorzystanych elementów określają częstotliwość generowanych drgań, co matematycznie wyrażone zostaje wzorem:

f0=1/2𝝿√L1C

 

Układ generatora wynaleziony został pierwotnie w wersji lampowej przez amerykańskiego inżyniera Edwina Armstronga w 1912 roku i niezależnie skonstruowany przez austriackiego radiotechnika Alexandra Meissnera w roku 1913.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt