Pavel Kroupka 09.10.2019

Kondensator

Kondensator

Kondensator - element elektroniczny posiadający zdolność gromadzenia ładunku elektrycznego. Zbudowany jest z dwóch przewodników (tzw. okładek), pomiędzy którymi znajduje się warstwa dielektryka. Kondensator jest obok rezystora jednym z najpowszechniej stosowanych podzespołów elektronicznych. 

Działanie

Napięcie przyłożone do okładek kondensatora powoduje gromadzenie się na nich ładunku elektrycznego. Po odłączeniu napięcia ładunki utrzymują się dzięki siłom przyciągania elektrostatycznego. Zgromadzony ładunek na każdej z okładek jest taki sam co do wartości, posiada jednak różne znaki. Proces gromadzeniu ładunku elektrycznego na okładkach nosi nazwę ładowania kondensatora.

Podstawowe parametry

Podstawową wielkością charakteryzującą kondensator jest jego pojemność (oznaczana C). Określa ona zdolność kondensatora do gromadzenia ładunku elektrycznego i jest zależna od geometrii okładek (ich powierzchni i odległości pomiędzy nimi w przypadku kondensatora płaskiego) oraz od przenikalności elektrycznej dzielącego okładki izolatora. Pojemność wyrażana jest w faradach (F).

Kondensator ceramiczny

Dla każdego kondensatora podawana jest wartość tolerancji, czyli odchylenia rzeczywistej wartości pojemności od jego wartości nominalnej. Może się zdarzyć, iż kondensator nie posiada dokładnej wartości opisanej pojemności, musi się ona jednak mieścić w podanym procentowym przedziale odchyleń.

Kondensator elektrolityczny

 

 

Kolejnym parametrem kondensatora jest napięcie znamionowe. Jest to maksymalna wartość napięcia, które może zostać doprowadzone do kondensatora bez ryzyka jego przebicia. Przebiciem nazywamy zwarcie okładek kondensatora. Wartość napięcia przebicia uzależniona jest od rodzaju dielektryka oraz od jego grubości.

Odporność na napięcie impulsowe - wartość ta określa maksymalną częstotliwości ładowania i rozładowywania kondensatora. Zbyt wysoka wartość może uszkodzić kondensator.

Rodzaje kondensatorów

Kondensatory elektrolityczne

  • Kondensatory elektrolityczne aluminiowe
  • Kondensatory tantalowe

Kondensator tantalowy

Kondensatory foliowe

Kondensatory ceramiczne

Kondensatory powietrzne

Kondensatory strojeniowe (zmienne)

kondensator foliowy

Zastosowania

  • w  układach zasilających i stabilizatorach napięcia
  • jako elementy filtrów przeciwzakłóceniowych
  • jako elementy blokujące w układach cyfrowych
  • w obwodach sprzęgających podukłady, w szczególności na wejściach i wyjściach wzmacniaczy i ich poszczególnych stopni
  • jako elementy filtrów pasywnych i aktywnych, służących kształtowaniu charakterystyki częstotliwościowej
  • w lampach i innych układach wyładowczych
  • w sieciach elektroenergetycznych do poprawy współczynnika mocy (kompensacji mocy biernej)

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt