Pavel Kroupka 09.10.2019

Lampa elektronowa

Lampa elektronowa

Lampa elektronowa jest próżniowym (lampa próżniowa) lub gazowanym (lampa gazowana) elementem elektronicznym czynnym. Zbudowana jest ze szklanej bańki (niekiedy metalowej) i zespołu elektrod. Elektrody umieszczone są wewnątrz bańki i posiadają swoje zewnętrzne wyprowadzenia. 

Działanie, budowa, zastosowanie

Trioda Lampa w działaniu wykorzystuje wiązki elektronów lub jonów poruszające się między sterującymi je elektrycznie elektrodami. Najprostsza lampa (dioda) zbudowana jest z dwóch elektrod: katody, która jest źródłem elektronów oraz anody, będącej ich odbiorcą. Cechą charakterystyczną diody jest jednokierunkowy przepływ prądu. Trioda zbudowana jest z trzech elektrod. Pomiędzy katodą i anodą znajduje się siatka. Poprzez zmianę napięcia na siatce można sterować przepływem elektronów, co pozwala na wykorzystanie jej w układach wzmacniających sygnał. Tetroda posiada dodatkową siatkę, pentoda aż trzy siatki itd. Lampy elektronowe wykorzystywane były we wzmacniaczach, generatorach, mieszaczach, prostownikach. W większości zastosowań zastąpione zostały poprzez tranzystory.

Podstawowy podział lamp elektronowych

  • Podstawowym kryterium klasyfikacyjnym jest ciśnienie gazu w bańce – pod tym względem lampy dzielą się na próżniowe oraz gazowane. Lampa próżniowa jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem lampy elektronowej, charakteryzującym się możliwie najniższym ciśnieniem gazu wewnątrz szklanej bańki. Aby osiągnąć stan wysokiej próżni, wewnątrz lampy napyla się getter, pochłaniacz gazu - substancję chemiczną ujawniającą się specyficzną lustrzaną powierzchnią.
  • Podział ze względu na liczbę elektrod: dioda (2 elektrody), trioda (3 elektrody), tetroda (4 elektrody), pentoda (5 elektrod), heksoda (6 elektrod), heptoda (7 elektrod) itd.
  • Ze względu na rodzaj katody: lampy z zimną katodą, z fotokatodą, z katodą żarzoną pośrednio (odizolowany grzejnik) i katodą żarzoną bezpośrednio (katoda w formie żarzonego drucika). 
  • Innym kryterium jest przeznaczenie i zastosowanie - lampy można tu podzielić na prostownicze, wzmacniające, generacyjne, detekcyjne, itd.
  • Zakres częstotliwości: lampy małej częstotliwości (zakres częstotliwości akustycznych), wielkiej częstotliwości (zakres częstotliwości radiowych) i mikrofalowe (powyżej 300 MHz).
  • Moc: lampy małej i dużej mocy. Te pierwsze nazywa się na ogół odbiorczymi, a drugie nadawczymi.
  • Rodzaj cokołu lampy (sposób wyprowadzeń) także bywa niekiedy kryterium klasyfikacyjnym.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt