Pavel Kroupka 29.10.2019
LED

LED (light-emitting diode), dioda elektroluminescencyjna - półprzewodnikowy podzespół optoelektroniczny posiadający zdolność emisji promieniowania elektromagnetycznego w szerokim spektrum - od ultrafioletu, poprzez światło widzialne, do podczerwieni.

Budowa i działanie

Dioda LED zbudowana jest, jak każda dioda, z dwóch warstw półprzewodnika typu n i p. Płynący prąd powoduje przejście elektronów z warstwy n do warstwy p. Podczas przejścia zostaje wypromieniowana pewna ilość energii. Energia elektronu zostaje zamieniona tutaj na kwant promieniowania elektromagnetycznego. Zjawisko to nosi nazwę rekombinacji promienistej i zachodzi gdy elektrony przedostają sią z wyższego na niższy poziom energetycznego, zachowując swój pseudopęd.

LED – symbol

Materiałem posiadającym najlepsze właściwości do produkcji tego typu diod jest arsenek galu - cechuje go tzw. prosty układ pasmowy (ta sama wartość pędu odpowiadająca  minimalnej wartości pasma przewodnictwa i wierzchołkowi pasma walencyjnego) i duża sprawność kwantowa (liczba emitowanych fotonów w stosunku do ilości przechodzących elektronów przez warstwę zaporową złącza p-n).

Promieniowanie podczerwone diod elektroluminescencyjnych z arsenku galu może być widzialne dzięki przetwornikom podczerwieni (pokrycie powierzchni diody odpowiednim luminoforem). Promieniowanie widzialne emitują diody elektroluminescencyjne zbudowane z półprzewodników trójskładnikowych, na przykład z arsenofosforku galu. Barwa emitowanego promieniowania - niebieska, żółta, zielona, pomarańczowa, czerwona - zależy od materiału użytego do produkcji diody.

Parametry Parametry

 • długość fali emitowanego światła
 • napięcie zasilania
 • maksymalne napięcie wsteczne
 • maksymalny prąd zasilający
 • moc wyjściowa
 • skuteczność świetlna
 • sprawność kwantowa
 • szerokość widmowa
 • czas narastania lub opadania
 • częstotliwość graniczna

Zastosowania

Diody LED posiadają bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Używane są m.in. jako:

 • wskaźniki do sygnalizacji optycznej w motoryzacji, sprzętach AGD i RTV, w urządzeniach przemysłowych
 • elementy w technice oświetleniowej wnętrz i terenów otwartych (opracowanie diody emitującej światło białe wypiera tradycyjną żarówkę)
 • oświetlenie drogowe

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt