Pavel Kroupka 18.05.2020

Prąd upływu

Prąd upływu

Prąd upływu - zjawisko przepływu niewielkiego prądu wynikające z niedoskonałości materiału dielektryka lub izolacji elektrycznej, co może być związane z przepływem poprzez alternatywną ścieżkę poza zaprojektowanym obwodem. Jest to prąd przepływający od elementów czynnych urządzenia do ziemi. Taki przepływ może powodować uszkodzenia urządzeń, zniekształcenia radiowe, pożar, porażenie prądem (analogicznie do sytuacji przypadkowego uziemienia linii wysokiego napięcia). Prąd upływu zawsze generuje straty energetyczne oraz zniekształcenia sygnałowe. 

W przypadku prądu przemiennego ten rodzaj przepływu związany jest z istnieniem dwóch składowych: czynnej i biernej. Składową czynną tworzą przepływy wywołane upływnością izolacji (prąd płynący poprzez dielektryk i na jego powierzchni). Ze składową bierną związane są: składowa pojemnościowa (wynikająca z pojemności izolacji) oraz indukcyjna (przewód jako rozwinięta cewka). Składowa czynna i bierna tworzą wektorową sumę w postaci fazowego prądu upływu. 

Ilościowo wycieki prądu charakteryzuje upływność, która jest odwrotnością rezystancji izolacji. Upływność izolatora może być zależna od wilgotności, temperatury i uszkodzeń jego powierzchni.

Wycieki tego typu są mierzalne (mierniki cęgowe) i można je zlokalizować dokonując odpowiednich pomiarów.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt