Pavel Kroupka 02.09.2020

Prawo Coulomba

Prawo Coulomba

Prawo opisujące oddziaływania elektrostatycznych ładunków elektrycznych - siła wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków elektrostatycznych (punktowych lub kulistych równomiernie naładowanych) jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Matematycznie zależność ta została wyrażona wzorem:

F=k[q1q2]/r2

gdzie q1 q2 jest wartością bezwzględną iloczynu ładunków, r odległością między ładunkami, k jest stałą oddziaływań elektrycznych w próżni określoną jako:

k=1/4πɛ

Występujący we wzorze czynnik ɛ reprezentuje bezwzględną przenikalność elektryczną środowiska wyrażoną iloczynem: ɛ=ɛrɛ0, gdzie:

ɛr - względna przenikalność elektryczna ośrodka,

ɛ0 - przenikalność elektryczna próżni.

Oddziaływanie ładunków zależy zatem od ośrodka, w jakim znajdują się ładunki, przy czym w próżni oddziaływanie to będzie silniejsze niż w jakimkolwiek innym środowisku.

Oddziaływanie elektrostatyczne może być dwojakiego rodzaju:

  • ładunki o różnych znakach przyciągają się,
  • ładunki jednoimienne odpychają.

Kierunek działania siły elektrostatycznej wyznacza prosta przechodząca przez oba ładunki.

Choć siły elektrostatyczne występujące w mikroświecie atomowym są duże, jednak w przyrodzie nie są tak widoczne, co wynika ze zbilansowanego charakteru ładunków występujących w skali makro (na ogół w ciałach przyjmują wartość 0).

 

Prawo zostało sformułowane przez Charles’a Coulomba, który w 1785 przedstawił cykl prac, opisujących dokonane spostrzeżenia przeprowadzone z wykorzystaniem zaprojektowanej i skonstruowanej przez siebie wagi skręceń.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt