Pavel Kroupka 25.08.2020

Prawo zachowania ładunku

Prawo zachowania ładunku

Zasada zachowania ładunku elektrycznego dotyczy układu ciał izolowanych elektrycznie. W układzie takim ładunek może się przemieszczać (powodując elektryzowanie), jednak nie może zostać ani wytworzony, ani zniknąć, innymi słowy algebraiczna suma ładunków dodatnich i ujemnych nie może ulec zmianie.

(∑qi)U,I=const.

Zmiana ładunku takiego układu może zachodzić jedynie na skutek jego przepływu.

Zasada zachowania ładunku w praktyce

Tyle definicja, która choć jest obowiązującą, i dobrze obrazuje zachodzące w przyrodzie zjawiska, nie jest jednak ścisła. W istocie ładunki nie są niezniszczalne. Mogą pojawiać się i znikać na skutek reakcji jądrowych w warunkach wysokich energii. Na przykład w procesie anihilacji cząstki o przeciwnych ładunkach (elektron - pozyton) przekształcają się fotony. Wraz z cząstkami znikają także ich ładunki, choć całkowity ładunek układu pozostaje niezmieniony. Procesy te nie są zatem sprzeczne z najważniejszym stwierdzeniem prawa zachowania ładunku - arytmetyczna suma ładunków w układzie określana względem ich znaku pozostaje stała (w tym przypadku 0).

Zasada zachowania ładunku jest fundamentalnym prawem elektroniki. Posłużyła do sformułowania kolejnych praw, w tym pierwszego prawa Kirchhoffa, które wykazało równość ilości ładunków wpływających i wypływających z węzła.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt