Pavel Kroupka 15.07.2020

Przetwornik międzypalczasty

Przetwornik międzypalczasty

Przetwornik międzypalczasty (interdigital transducer) - rodzaj przetwornika akustoelektronicznego działającego w oparciu o zjawisko piezoelektryczne, którego zadaniem jest przetwarzanie sygnałów elektrycznych na akustyczną falę powierzchniową (AFP) lub odwrotnie (odpowiednio przetwornik wejściowy/przetwornik wyjściowy).

Budowa i działanie

Zbudowany jest z zachodzących na siebie par elektrod (suwak) naprzemiennie połączonych elektrycznie i ułożonych na podłożu piezoelektrycznym (kwarc, niobian litu). Przetwornik może składać się co najmniej z jednej pary elektrod. Rozbudowane układy mogą zawierać nawet kilka tysięcy elektrod.

Szerokości elektrod oraz odstęp między nimi jest zwykle taki sam i równy ¼ długości wzbudzanej fali akustycznej (λ). Geometria przetwornika wynika z konkretnego zastosowania i ma wpływ na charakterystykę częstotliwościową elementu.

Podany na elektrody sygnał elektryczny o częstotliwości wzbudzanej fali powoduje powstanie zmiennego pola elektrycznego pomiędzy elektrodami przetwornika. Efekt piezoelektryczny powoduje, iż pole generuje zmienne naprężenia mechanicznych, będące właśnie źródłem fali powierzchniowej. Geometria przetwornika powoduje rozchodzenie się fal (w przypadku ich propagacji) w dwóch przeciwnych kierunkach, prostopadłych do elektrod przetwornika. 

Zastosowanie

Procesy generowania i odbioru AFP znajdują zastosowanie w różnych typach urządzeń przetwarzających akustyczną falę powierzchniowa, takich jak filtry pasmowo - przepustowe (radiolokacja i telekomunikacja) i środkowozaporowe, linie opóźniające (fala powierzchniowa przemieszcza się po powierzchni podłoża z prędkością około 10^5 mniejszą od prędkości światła), rezonatory, czujniki, konwolutory, procesory Fouriera, żyroskopy i silniki soniczne.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt