Pavel Kroupka 08.05.2020
RAM (Random-Access Memory) – pamięć o dostępie swobodnym.

RAM (Random-Access Memory) - pamięć o dostępie swobodnym. Pamięć tego rodzaju umożliwia dostęp do poszczególnych komórek niemal w tym samym czasie, niezależnie od fizycznej lokalizacji danych wewnątrz struktury pamięci.

Jest to kluczowy rodzaj pamięci cyfrowej służący do tymczasowego przechowania bieżących danych, poleceń i wyników operacji obliczeniowych. Przechowywane w RAM dane są tracone po odłączeniu zasilania. 

Rodzaje

Pamięci tego rodzaju dzielimy na dwa podstawowe rodzaje: SRAM (pamięć statyczna) i DRAM (dynamiczna). Różnią się one koniecznością odświeżania komórek pamięci, szybkością działania, kosztami produkcji i stopniem upakowania elementów, które wynikają z technologicznego uwarunkowania produkcji obu rodzajów pamięci.

Budowa

Obecnie pamięć tego rodzaju realizowana jest w postaci półprzewodnikowych układów scalonych z komórkami przechowującymi bity informacji opartymi na tranzystorach wykonanych w technologii MOS. Pamięć RAM dostępna jest w formie łatwo wymienialnych i rozszerzalnych modułów.

ramZastosowanie

Pamięć RAM wykorzystywana jest w roli pamięci operacyjnej komputera jako przestrzeń robocza dla systemu i oprogramowania, jako moduł pamięci dla różnych podzespołów komputera, jak karty graficzne czy dźwiękowe oraz wielu urządzeń peryferyjnych, serwerów, macierzy dyskowych.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt