Pavel Kroupka 16.06.2020

Seria 7400

Seria 7400

Bardzo istotna dla rozwoju elektroniki seria układów scalonych oryginalnie wytwarzanych w technologii TTL przez Texas Instruments. Zaprojektowana i produkowana od początku lat sześćdziesiątych była pierwszą serią układów wytwarzanych na masowa skalę.

W okresie świetności przypadającym na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte na rynku dostępnych było 300 różnych układów tej serii. Wraz z rozwojem technologii projektowane były także serie pochodne oparte na szybkich bramkach z diodami Schottkiego: np. S (wyższa szybkość działania - 74S00), LS (niższe zużycie energii - 74LS00), AS (udoskonalona wersja S). Większość późniejszych podzespołów serii wykonana była w dominującej już wówczas technologii CMOS (np. C, AC, HCT, HC) lub hybrydowej BiCMOS.

Seria 7400 zapewniała projektantom obwodów podstawowe bramki logiczne, przerzutniki, liczniki, nadajniki-odbiorniki magistrali i jednostki arytmetyczno-logiczne (ALU).

W ramach projektowanego obwodu poszczególne układy serii mogły być ze sobą swobodnie łączone bez konieczności dopasowywania poziomów napięć, szybkości działania czy wartości obciążenia wyjść.

7400-bramka-nandPodstawowy dla serii układ 7400 posiadał cztery dwuwejściowe bramki NAND realizujące funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego. Układ z czterema bramkami posiadał czternaście wyprowadzeń (w dwóch rzędach po 7 wyprowadzeń z każdej strony układu). Wyprowadzenie 7 jest zazwyczaj masą, a 14 zasilaniem (+5V).

Wybrane układy serii 74xx

Bramki:

NAND

 • 7400 - cztery 2-wejściowe bramki NAND
 • 7401:  cztery 2-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem
 • 7410 - trzy 3-wejściowe bramki NAND
 • 7420 - dwie 4-wejściowe bramki NAND
 • 7430 - 8-wejściowa bramka NAND
 • 74133 - 13-wejściowa bramka NAND

NOR

 • 7402 - cztery 2-wejściowe bramki NOR
 • 7427 - trzy 3-wejściowe bramki NOR
 • 74260 - dwie 5-wejściowe bramki NOR

AND

 • 7408 - cztery 2-wejściowe bramki AND
 • 7421 - dwie 4-wejściowe bramki AND

OR

 • 7432 - cztery 2-wejściowe bramki OR

XOR

 • 7486 - cztery 2-wejściowe bramki XOR

Inwerter

 • 7404 - inwerter

Przerzutniki

 • 7473 - Przerzutnik JK wyzwalany zboczem opadającym
 • 7474 - Przerzutnik D wyzwalany zboczem narastającym
 • 7475 - Przerzutnik D wyzwalany poziomem

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt