Pavel Kroupka 02.02.2021

Stosunek sygnału do szumu

Stosunek sygnału do szumu

Stosunek sygnału do szumu (SNR - signal to noise ratio) - jest miarą poziomu sygnału użytecznego w stosunku do niepożądanego zaszumienia. Wyrażany jest na ogół w decybelach (dB) i definiowany jako stosunek mocy sygnału i szumu tła dla danego pasma częstotliwości. Parametr stosowany na ogół podczas określania parametrów urządzeń audio oraz w dziedzinie telekomunikacyjnej.

W technice audio parametr ten informuje o poziomie słyszalnych szumów oraz możliwej do uzyskania dynamice sygnału. Na jego podstawie można stwierdzić czy najcichszy poziom sygnału nie zostanie zakłócony poprzez szumy własne urządzenia. 

Wartości parametru dla urządzeń Audio

SNR określany jest jako stosunek napięcia sygnału dla 50 mW mocy wyjściowej na jeden kanał dla wzmacniaczy stereo (100 mW dla monobloków) do pozostałych sygnałów na wyjściu w paśmie częstotliwości 31,5 – 20 000 Hz. Odpowiednie wartości dla sygnału audio określają stosowne normy. Zgodnie z normą PN-74/T-2651/07 SNR dla wzmacniaczy Hi-Fi

powinien on wynosić co najmniej 50 dB zarówno dla wzmacniaczy wejściowych (liczony w stosunku do znamionowych napięć wyjściowych przy częstotliwości 1 kHz i znamionowej impedancji), jak i dla wzmacniaczy mocy oraz zintegrowanych o mocy wyjściowej do 20 W (liczony w stosunku do mocy 100 mW dla wzmacniaczy mono lub 2 x 50 mW dla wzmacniaczy stereo). Dla wzmacniaczy mocy i zintegrowanych powyżej 20 W przyjęta wartość parametru zostaje obniżona proporcjonalnie do wzrastającej mocy urządzenia.

Dla obecnie produkowanych wzmacniaczy audio wartość stosunku sygnału do szumy nie jest na ogół niższa niż 90 dB (chociaż niezależne testy wykazują rozbieżności w stosunku do wartości podawanych przez producentów).

W przypadku źródeł sygnału audio parametr SNR także znajduje zastosowanie, jednak dla analogowych gramofonów jego wartość nie przekracza poziomu 80 dB.

Wartości parametru dla urządzeń telekomunikacyjnych

W obszarze telekomunikacji zbyt mały parametr SNR objawia się pogorszeniem jakości transmisji. Polski Normy podają minimalną wartość parametru dla sygnały TV na poziomie 43 dB oraz dla radiofonii FM 55 dB.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt