Pavel Kroupka 18.09.2020

Twierdzenie Nortona

Twierdzenie Nortona

Twierdzenie dotyczące zastępczego źródła prądowego w obwodzie elektrycznym. Obok twierdzenia Thevenina jest podstawowym twierdzeniem wykorzystywanym podczas obliczeń liniowych układów elektrycznych.

Treść twierdzenia

Każdy aktywny fragment obwodu liniowego można zastąpić obwodem równoważnym złożonym z połączonych równolegle: źródła prądowego (Iz) o prądzie zwarcia (zwarte zaciski A/B) oraz impedancji zastępczej (Zz) widzianej od strony zacisków A/B.

Zastosowanie

Twierdzenie wykorzystywane jest do obliczeń wielkości fizycznych (prądów, napięć, mocy) występujących w jednym fragmencie obwodu, bez koniecznej analizy całości układu. Stosowane głównie do analizy bardziej skomplikowanych obwodów, w których występują liczne źródła napięciowe, prądowe, oraz spadki napięć, przy czym obliczenia wykonujemy dla zwartych źródeł napięciowych, źródła prądowe zastępujemy zaś rozwarciem.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt