Pavel Kroupka 14.09.2020

Twierdzenie Thevenina

Twierdzenie Thevenina

Twierdzenia dotyczące zastępczego źródła napięcia w obwodzie elektrycznym.

Treść twierdzenia

Każdy liniowy obwód źródłowy analizowany od strony zacisków A/B można zastąpić dowolnym równoważnym obwodem zastępczym. Obwód taki musi składać się z idealnego źródła napięcia (Ez) oraz szeregowo włączonej impedancji zastępczej (Zz).

 

Takie idealne źródło musi określać siła elektromotoryczna o wartości napięcia równoważnego napięciu występującemu pomiędzy punktami A/B w stanie jałowym (bez obciążenia). Impedancja zastępcza występuje jako impedancja widzianą od strony zacisków A/B po rozłączeniu obwodu w punktach A/B oraz zwarciu źródeł napięciowych i zastąpieniu wszystkich występujących źródeł prądu rozwarciami.

Zastosowanie

Twierdzenie Thevenina znajduje zastosowanie podczas analizy elektrycznych układów liniowych.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt