Pavel Kroupka 31.10.2019
Zasilacz

Zasilacz - urządzenie służące do zasilania układów elektronicznych czyli dostosowujące napięcie do wymagań zasilanego urządzenia.

Zasilacze są budowane jako urządzenia uniwersalne bądź przeznaczone do wykorzystania przez konkretny rodzaj urządzenia. 

Do zasilaczy uniwersalnych należą urządzenia cechujące się stałym lub regulowanym napięciem wyjściowym oraz odpowiednią obciążalnością prądową, zakresem temperatur pracy, a także odpornością na zakłócenia. Konstrukcje tego typu posiadają jednolite parametry, takie jak napięcia pracy oraz moc. Drugą grupę stanowią zasilacze projektowane z przeznaczeniem do wykorzystania w obwodach sprzętu elektronicznego, gdzie zintegrowana architektura urządzenia umożliwia uzyskanie najlepszego dopasowania parametrów.

Szczególnym rodzajem zasilacza jest zasilacz laboratoryjny dostosowujący płynnie w szerokim zakresie parametry wyjściowe do określonego zastosowania.

Budowa

Budowa zasilacza oraz zasada działania zależna jest od jego rodzaju. Do najważniejszych elementów blokowych należą: układy prostownicze, filtry wygładzające, stabilizatory.

Podstawowy podział zasilaczy przebiega ze względu na:

 1. Sposób dopasowania wielkości napięcia:
 • zasilacze tradycyjne (liniowe) - ich konstrukcja oparta jest na dostosowującym napięcie transformatorze i liniowej stabilizacji.
 • zasilacze beztransformatorowe - zmniejszenie napięcia zachodzi na impedancji włączonej szeregowo z prostownikiem zasilacza.
 • zasilacze impulsowe - zmiana napięcia następuje przy użyciu przekształtników napięcia.
 1. Charakter napięcia wyjściowego: 
 • zasilacze stabilizowane - napięcie wyjściowe utrzymywane jest na stałym poziomie.
 • zasilacze niestabilizowane - w zależności od zmian prądu, napięcie wychodzące może ulegać wahaniom. 

Parametry zasilaczy

 • napięcie wyjściowe
 • maksymalny prąd obciążenia
 • całkowita moc wyjściowa (szczytowa)
 • nominalna moc wyjściowa (ciągła)
 • sprawność energetyczna
 • poziom hałasu
 • wahania napięć wyjściowych
 • impedancja wyjściowa

Dopasowując zasilacz, należy porównać określone parametry oraz cechy charakterystyczne:

 • moc znamionowa – moc dostarczana w trybie ciągłym,
 • wydajność – przy wyższej wydajności można spodziewać się obniżenia kosztów eksploatacji,
 • właściwości temperaturowe – wysokiej klasy zasilacze przemysłowe mogą pracować w szerokim zakresie temperatur (-20°C do 80°C), co może być istotne w kontekście przewidywanych zastosowań,
 • bezpieczeństwo – posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem, przepięciem czy przegrzaniem może być wymagane w określonego rodzaju realizacjach.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt