Pavel Kroupka 28.11.2019

Źródło napięciowe

Źródło napięciowe

Źródło napięciowe - element aktywny obwodu elektronicznego służący stabilizacji napięcia. Idealne źródło napięciowe nie uwzględnia rezystancji wewnętrznej i charakteryzuje się stałą różnicą potencjałów (napięciem) na zaciskach. Takie źródło wymusza określone napięcie na zaciskach obwodu niezależnie od prądu obciążenia.

Rzeczywiste źródło napięcia posiada rezystancję wewnętrzną i można je przedstawić jako połączenie szeregowe idealnego źródła napięcia (E) i rezystancji wewnętrznej (RW). Rezystancja wewnętrzna wpływa na straty energii zachodzące we wnętrzu źródła w trakcie jego pracy. Podczas zasilania układu, płynący prąd wywoła spadek napięcia na RW, i w efekcie napięcie wyjściowe źródła odpowiednio zmaleje.

Najczęściej występującymi źródłami napięciowymi są:

  • baterie,
  • akumulatory,
  • zasilacze 
  • fotoogniwa.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt