Pavel Kroupka 27.11.2019

Źródło prądowe

Źródło prądowe

Źródło prądowe – element aktywny obwodu elektronicznego służący stabilizacji prądu płynącego w obwodzie. Idealne źródło prądowe charakteryzuje się wyłącznie natężeniem prądu i nie uwzględnia się w jego przypadku np. rezystancji wewnętrznej. Takie źródło wymusza w obwodzie przepływ prądu o stałym natężeniu, niezależnie od wartości rezystancji obciążenia. Przy otwartych zaciskach (otwartym obwodzie) źródło takie generuje nieskończenie wysokie napięcie. Źródło prądowe ma zazwyczaj postać obwodu elektronicznego z elementami aktywnymi w postaci np. tranzystorów, układów scalonych.

Źródło prądowe. Za: wikipedia.org
Źródło prądowe. Za: wikipedia.org

Rozróżnia się dwa rodzaje źródeł prądowych:

  • niesterowane (natężenie prądu jest w tym przypadku stałe)
  • sterowane (napięciowo lub prądowo) – natężenie zależne jest od napięcia lub prądu płynącego w innej gałęzi obwodu.

Zastosowanie

Źródła prądowe stosuje się w różnego rodzaju układach, np. wzmacniaczach, w celu poprawy ich parametrów.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt