Lampa o fali bieżącej (LFB)

Lampa o fali bieżącej (LFB) – generacyjna lub wzmacniająca lampa mikrofalowa małej i średniej mocy posiadająca spiralną linię opóźniającą. LFB należy do rodziny elementów...

Cewka indukcyjna

Cewka indukcyjna - bierny element elektroniczny wykonany z określonej liczby zwojów przewodnika (drutu) owiniętego wokół rdzenia, który może być powietrzny, żelazny albo wykonany z...

Amplitron

Amplitron - szerokopasmowa lampa mikrofalowa o polach skrzyżowanych służącą do wzmacniania sygnałów ultrawysokiej częstotliwości dużej mocy.  Budowa i działanie Budową przypomina magnetron, różnicą jest otwarta linia...

Magnetron

Magnetron - rodzaj genaracyjnej lampy mikrofalowej. Jej działanie oparte jest na wzajemnym oddziaływaniu elektronów i pola magnetycznego. Urządzenie przetwarza energię prądu stałego na energię...

Elektromagnes

Elektromagnes – urządzenie wytwarzające pole magnetyczne w efekcie przepływu prądu elektrycznego.  Budowa Elektromagnes zbudowany jest z drutu (cewki) nawiniętego na ferromagnetycznym rdzeniu, odpowiadającym za odpowiednią intensyfikację...

Źródło napięciowe

Źródło napięciowe - element aktywny obwodu elektronicznego służący stabilizacji napięcia. Idealne źródło napięciowe nie uwzględnia rezystancji wewnętrznej i charakteryzuje się stałą różnicą potencjałów (napięciem)...

Źródło prądowe

Źródło prądowe – element aktywny obwodu elektronicznego służący stabilizacji prądu płynącego w obwodzie. Idealne źródło prądowe charakteryzuje się wyłącznie natężeniem prądu i nie uwzględnia...

Dioda ładunkowa

Dioda ładunkowa jest typem diody zbudowanej z trzech warstw półprzewodnika. Wytwarzana jest z poziomem domieszkowania stopniowo malejącym w miarę zbliżania się do styku warstw...

Widok z okna w Le Gras – heliograficzna rzeczywistość

Widok z okna w Le Gras Josepha Nicéphore’a Niépce’a umieszczony został przez kolegium magazynu Life na liście 100 fotografii, które zmieniły świat. Prestiżowe wydawnictwo...

Technologie asystujące – technika w służbie niepełnosprawnym

W 1824 roku Louis Braille rozpoczął projektowanie prostego alfabetu, który umożliwiłby osobom niewidomym czytanie i pisanie. W 1829 alfabet wszedł do obiegu i do...

Radiator

Radiator - element odprowadzający ciepło do otoczenia z układu lub podzespołu, z którym pozostaje w fizycznym kontakcie. Radiatory posiadają specjalną formę w postaci prętów...

Ferromagnetyk

Ferromagnetyk – materiał wykazujący własności ferromagnetyczne (spontaniczne namagnesowanie). Zbudowany jest z obszarów stałego namagnesowania zwanych domenami magnetycznymi. Momenty magnetyczne atomów domen ferromagnetycznych skierowane są...

Falowód fal elektromagnetycznych

Falowód fal elektromagnetycznych - nazywany często falowodowym torem transmisji, kanał służący do prowadzenia fal elektromagnetycznych wzdłuż wytyczonej drogi. Budowa i działanie Fala elektromagnetyczne ograniczona jest w...

Element elektroniczny bierny

Element elektroniczny bierny (pasywny) - element elektroniczny charakteryzujący się poborem energii elektrycznej (niewytwarzający energii). Wśród elementów tego rodzaju wyróżniamy rezystory, kondensatory, cewki, transformatory. Element taki,...

Element elektroniczny czynny

Element elektroniczny czynny (aktywny) - podzespół elektroniczny, który może przekształcać (wzmacniać) prąd elektryczny w odpowiednim układzie elektronicznym. Element aktywny wymaga energii lub sam stanowi...

Dioda mikrofalowa

Dioda mikrofalowa - dioda półprzewodnikowa lub próżniowa pracująca w paśmie częstotliwości odpowiadającym mikrofalom.Do najpowszechniejszych diod półprzewodnikowych tego rodzaju należą diody PIN - diody półprzewodnikowe...

Mars a fikcja

W 2011 roku do księgarni trafił Marsjanin – powieść Andy'ego Weira, w której astronauta Mark Watney rozbija się na Marsie i próbuje na nim...

Transil

Transil (Transient Voltage Suppressor, TVS) - specjalistyczna dioda pełniąca funkcje zabezpieczające (odmiana diody Zenera). Działanie Działa podobnie jak warystor, z tą różnicą, że posiada dużo większą...

Dioda IMPATT

Dioda IMPATT (Impact Ionization Avalanche Transit Time) - rodzaj diody półprzewodnikowej dużej mocy znajdującej zastosowanie w układach mikrofalowych wysokich częstotliwości. Działanie Przy odpowiednim napięciu polaryzacji w...

Warystor

Warystor - półprzewodnikowy element elektroniczny (rodzaj rezystora) o nieliniowej charakterystyce rezystancji, zależnej od wartości przyłożonego napięcia. Dla małych napięć charakteryzuje się dużą rezystancją (setki...