Dioda Schottky’ego

Dioda Schottky’ego -  jest to dioda półprzewodnikowa różniąca się od tradycyjnej diody swą budową - zamiast złącza p-n zastosowano w niej złącze metal-półprzewodnik (zwane...

Mostek Graetza

Mostek Graetza - układ służący do zmiany napięcia przemiennego na napięcie jednego znaku. Zbudowany z czterech diod prostowniczych prostujący prąd przy wykorzystaniu obu połówek...

Dioda prostownicza

Dioda prostownicza - dioda wykorzystywana do prostowania prądu przemiennego. Diody tego rodzaju mogą być wykonane z materiałów półprzewodnikowych ze złączem p-n, diod Schottky’ego (ze...

Dioda Zenera

Dioda Zenera - odmiana diody półprzewodnikowej, której cechą charakterystyczną jest możliwość przewodzenia prądu także w kierunku przeciwnym do tradycyjnego przewodnictwa, co jest możliwe po...

Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa - należący do rodziny diod, element elektroniczny z dwoma wyprowadzeniami, posiadający w swej strukturze wykonane z materiałów półprzewodnikowych złącze p-n. Wyprowadzenia mocowane...

Hallotron

Hallotron - czujnik pola magnetycznego dokonujący pomiaru jego natężenia w oparciu o wykorzystanie  efektu Halla. Wykrywanie pola magnetycznego związane jest wykrywaniem obiektów je wytwarzających...

Termistor

Termistor – rodzaj rezystora, którego oporność zależy od temperatury. Termistory produkowane są z tlenków manganu, niklu, kobaltu, miedzi, glinu, wanadu i litu. Ich właściwości...

Triak

Triak - element półprzewodnikowy funkcjonalnie stanowiący zespolenie dwóch tyrystorów połączonych równolegle i przeciwsobnie (antyrównolegle). Budowa Fizycznie triak posiada trzy wyprowadzenia: dwie anody i bramkę. Wewnętrznie zbudowany...

Diak

Diak - dwukierunkowy element półprzewodnikowy (specjalny rodzaj tyrystora) o dwóch elektrodach.  Budowa Stanowi zintegrowaną strukturę dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) diod Shockleya (dynistorów). Posiada zatem...

Tyrystor

Tyrystor - element półprzewodnikowy posiadający dwa stany charakterystyki napięciowo - prądowej: stan przewodzenia lub zaporowy, przy czym przejście pomiędzy stanami zachodzi w sposób skokowy. Budowa Tyrystor...

Lampa elektronowa

Lampa elektronowa jest próżniowym (lampa próżniowa) lub gazowanym (lampa gazowana) elementem elektronicznym czynnym. Zbudowana jest ze szklanej bańki (niekiedy metalowej) i zespołu elektrod. Elektrody...

Multimetr

Multimetr (miernik uniwersalny) - urządzenie posiadające możliwość pomiaru różnych wielkości fizycznych. Terminem tym opisujemy, najczęściej w elektrotechnice, przyrząd umożliwiający pomiar co najmniej kilku wielkości,...

Antena

Antena - urządzenie konwertujące fale elektromagnetyczne na sygnały elektryczne i odwrotnie. Pociąga to za sobą podział anten na układy nadawcze i odbiorcze. W nadajniku...

Oscyloskop

Oscyloskop - elektroniczny przyrząd pomiarowy służący do badania przebiegów i zależności pomiędzy różnymi wielkościami elektrycznymi, bądź reprezentowanymi w postaci elektrycznej. Oscyloskop pozwala na obserwację...

Rezystor

Rezystor (opornik) - klasyfikowany jako najprostszy element bierny obwodu elektronicznego. Służy do ograniczania wartości przepływającego prądu. Płynący przez niego prąd wywołuje na nim wprost...

Kondensator

Kondensator - element elektroniczny posiadający zdolność gromadzenia ładunku elektrycznego. Zbudowany jest z dwóch przewodników (tzw. okładek), pomiędzy którymi znajduje się warstwa dielektryka. Kondensator jest...

Tranzystor

Tranzystor – trójelektrodowy (niekiedy czteroelektrodowy) półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność sterowania przepływem prądu i wzmacniania sygnału elektrycznego. Istnieją dwa podstawowe rodzaje tranzystorów: bipolarne oraz unipolarne...

Nadprzewodnictwo – krótki przewodnik. Historia, Teoria, Zastosowania

Wytłumaczenie tego niezwykłego zjawiska nie jest możliwe na gruncie fizyki klasycznej, a z jego wyjaśnianiem związanych jest kilka nagród Nobla. Dla wszystkich zainteresowanych (zjawiskiem,...

Jak działa tranzystor?

Tranzystor bipolarny - zasada działania Tranzystor bipolarny składa się z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa: p-n-p lub n-p-n. Poszczególne warstwy noszą nazwy emiter,...

Telefunken – Życie po życiu – historia marki

Elektronika użytkowa w dużej mierze współtworzona była przez lata przy udziale niemieckich koncernów elektronicznych. Produkowany przez nich sprzęt był synonimem słynnej niemieckiej...