Układ PLD

PLD (programmable logic device) - programowalne urządzenia logiczne. Jest to specyficzny układ scalony zawierający wewnętrzne elementy logiczne, które poddają się programowaniu. Zaprogramowany układ PLD...

„Smok w powietrzu” – czyli o teście bezpieczeństwa kapsuły Dragon v2

W niedzielę, 19 stycznia 2020 roku prywatne przedsiębiorstwo Elona Muska - SpaceX wykonało próbę systemu ucieczkowego nowej wersji kapsuły załogowej Dragon v2. I tym...

Układ scalony

Układ scalony – zminiaturyzowany układ elektroniczny wykonany na bazie wspólnego podłoża monokryształu półprzewodnikowego (zwykle krzemu), w którym wszystkie elementy wraz z połączeniami są wytworzone...

Opowieść o Narodowym Muzeum Techniki, część 1 – Historia od zaborów...

Są w Polsce różne muzea – Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Warszawy, Muzeum Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele, wiele innych. Muzea są jednymi z...

Rozważania nad długowiecznością, ludzkością i transhumanizmem

2 grudnia ubiegłego roku na Placu Konstytucji 4 odbył się wykład Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego pod tytułem: Starzenie, śmierć i długowieczność. Perspektywa biomedyczna, etyczna i...

Klistron

Klistron - mikrofalowa lampa próżniowa wykorzystująca w swym działaniu modulowaną prędkość wiązki elektronów. Stosowana przy generowaniu i wzmacnianiu przebiegów mikrofalowych (dużych częstotliwości).  Budowa Lampa zbudowana jest...

Fotodetektor

Fotodetektor – podzespół elektroniczny zamieniający promienie świetlne na sygnały elektryczne.Fotodetektory budowane są w oparciu o różne zjawiska fizyczne, w tym:Fotoemisja (zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne)...

NORAD na tropie Mikołaja

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Aby wprowadzić się w świąteczny nastrój, słuchamy kolęd, oglądamy bożonarodzeniowe filmy, zawieszamy dekoracje na choinkach, na domach i na...

Transoptor

Transoptor (optoizolator) - optoelektroniczny podzespół półprzewodnikowy zbudowany z fotoemitera (wejście) i fotodetektora (wyjście) izolowanych elektrycznie ale sprzężonych optycznie. Fotoemiter i fotodetektor umieszczane są we...

Lampa o fali bieżącej (LFB)

Lampa o fali bieżącej (LFB) – generacyjna lub wzmacniająca lampa mikrofalowa małej i średniej mocy posiadająca spiralną linię opóźniającą. LFB należy do rodziny elementów...

Cewka indukcyjna

Cewka indukcyjna - bierny element elektroniczny wykonany z określonej liczby zwojów przewodnika (drutu) owiniętego wokół rdzenia, który może być powietrzny, żelazny albo wykonany z...

Amplitron

Amplitron - szerokopasmowa lampa mikrofalowa o polach skrzyżowanych służącą do wzmacniania sygnałów ultrawysokiej częstotliwości dużej mocy.  Budowa i działanie Budową przypomina magnetron, różnicą jest otwarta linia...

Magnetron

Magnetron - rodzaj genaracyjnej lampy mikrofalowej. Jej działanie oparte jest na wzajemnym oddziaływaniu elektronów i pola magnetycznego. Urządzenie przetwarza energię prądu stałego na energię...

Elektromagnes

Elektromagnes – urządzenie wytwarzające pole magnetyczne w efekcie przepływu prądu elektrycznego.  Budowa Elektromagnes zbudowany jest z drutu (cewki) nawiniętego na ferromagnetycznym rdzeniu, odpowiadającym za odpowiednią intensyfikację...

Źródło napięciowe

Źródło napięciowe - element aktywny obwodu elektronicznego służący stabilizacji napięcia. Idealne źródło napięciowe nie uwzględnia rezystancji wewnętrznej i charakteryzuje się stałą różnicą potencjałów (napięciem)...

Źródło prądowe

Źródło prądowe – element aktywny obwodu elektronicznego służący stabilizacji prądu płynącego w obwodzie. Idealne źródło prądowe charakteryzuje się wyłącznie natężeniem prądu i nie uwzględnia...

Dioda ładunkowa

Dioda ładunkowa jest typem diody zbudowanej z trzech warstw półprzewodnika. Wytwarzana jest z poziomem domieszkowania stopniowo malejącym w miarę zbliżania się do styku warstw...

Widok z okna w Le Gras – heliograficzna rzeczywistość

Widok z okna w Le Gras Josepha Nicéphore’a Niépce’a umieszczony został przez kolegium magazynu Life na liście 100 fotografii, które zmieniły świat. Prestiżowe wydawnictwo...

Technologie asystujące – technika w służbie niepełnosprawnym

W 1824 roku Louis Braille rozpoczął projektowanie prostego alfabetu, który umożliwiłby osobom niewidomym czytanie i pisanie. W 1829 alfabet wszedł do obiegu i do...

Radiator

Radiator - element odprowadzający ciepło do otoczenia z układu lub podzespołu, z którym pozostaje w fizycznym kontakcie. Radiatory posiadają specjalną formę w postaci prętów...