NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Ferromagnetyk

Ferromagnetyk – materiał wykazujący własności ferromagnetyczne (spontaniczne namagnesowanie). Zbudowany jest z obszarów stałego namagnesowania zwanych domenami magnetycznymi. Momenty magnetyczne atomów domen ferromagnetycznych skierowane są...

Falowód fal elektromagnetycznych

Falowód fal elektromagnetycznych - nazywany często falowodowym torem transmisji, kanał służący do prowadzenia fal elektromagnetycznych wzdłuż wytyczonej drogi. Budowa i działanie Fala elektromagnetyczne ograniczona jest w...

Element elektroniczny bierny

Element elektroniczny bierny (pasywny) - element elektroniczny charakteryzujący się poborem energii elektrycznej (niewytwarzający energii). Wśród elementów tego rodzaju wyróżniamy rezystory, kondensatory, cewki, transformatory. Element taki,...

Element elektroniczny czynny

Element elektroniczny czynny (aktywny) - podzespół elektroniczny, który może przekształcać (wzmacniać) prąd elektryczny w odpowiednim układzie elektronicznym. Element aktywny wymaga energii lub sam stanowi...

Dioda mikrofalowa

Dioda mikrofalowa - dioda półprzewodnikowa lub próżniowa pracująca w paśmie częstotliwości odpowiadającym mikrofalom.Do najpowszechniejszych diod półprzewodnikowych tego rodzaju należą diody PIN - diody półprzewodnikowe...

Mars a fikcja

W 2011 roku do księgarni trafił Marsjanin – powieść Andy'ego Weira, w której astronauta Mark Watney rozbija się na Marsie i próbuje na nim...

Transil

Transil (Transient Voltage Suppressor, TVS) - specjalistyczna dioda pełniąca funkcje zabezpieczające (odmiana diody Zenera). Działanie Działa podobnie jak warystor, z tą różnicą, że posiada dużo większą...

Dioda IMPATT

Dioda IMPATT (Impact Ionization Avalanche Transit Time) - rodzaj diody półprzewodnikowej dużej mocy znajdującej zastosowanie w układach mikrofalowych wysokich częstotliwości. Działanie Przy odpowiednim napięciu polaryzacji w...

Warystor

Warystor - półprzewodnikowy element elektroniczny (rodzaj rezystora) o nieliniowej charakterystyce rezystancji, zależnej od wartości przyłożonego napięcia. Dla małych napięć charakteryzuje się dużą rezystancją (setki...

Dioda PIN

Dioda PIN (P-type, Intrinsic, N-type semiconductor) - dioda zbudowana z dwóch warstw półprzewodnika typu n i p, pomiędzy którymi umieszczona została warstwa półprzewodnika samoistnego. Działanie Dla...