NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Ferromagnetyk

Ferromagnetyk – materiał wykazujący własności ferromagnetyczne (spontaniczne namagnesowanie). Zbudowany jest z obszarów stałego namagnesowania zwanych domenami magnetycznymi. Momenty magnetyczne atomów domen ferromagnetycznych skierowane są w tą samą stronę. Generują one wokół siebie pole magnetyczne....

Falowód fal elektromagnetycznych

Falowód fal elektromagnetycznych - nazywany często falowodowym torem transmisji, kanał służący do prowadzenia fal elektromagnetycznych wzdłuż wytyczonej drogi. Budowa i działanie Fala elektromagnetyczne ograniczona jest w falowodzie powierzchnią, na której następuje skokowa zmiana jednego z parametrów...

Element elektroniczny bierny

Element elektroniczny bierny (pasywny) - element elektroniczny charakteryzujący się poborem energii elektrycznej (niewytwarzający energii). Wśród elementów tego rodzaju wyróżniamy rezystory, kondensatory, cewki, transformatory. Element taki, nie będący źródłem, odnotowuje jedynie straty energii. W przypadku rezystorów...

Element elektroniczny czynny

Element elektroniczny czynny (aktywny) - podzespół elektroniczny, który może przekształcać (wzmacniać) prąd elektryczny w odpowiednim układzie elektronicznym. Element aktywny wymaga energii lub sam stanowi jej źródło (źródła prądu oraz wzmacniacze). Są to zatem elementy...

Dioda mikrofalowa

Dioda mikrofalowa - dioda półprzewodnikowa lub próżniowa pracująca w paśmie częstotliwości odpowiadającym mikrofalom.Do najpowszechniejszych diod półprzewodnikowych tego rodzaju należą diody PIN - diody półprzewodnikowe warstwowe, w których pomiędzy warstwami półprzewodnika typu p oraz typu...

Mars a fikcja

W 2011 roku do księgarni trafił Marsjanin – powieść Andy'ego Weira, w której astronauta Mark Watney rozbija się na Marsie i próbuje na nim jakoś przeżyć do czasu, aż nie przyleci po niego pomoc....

Transil

Transil (Transient Voltage Suppressor, TVS) - specjalistyczna dioda pełniąca funkcje zabezpieczające (odmiana diody Zenera). Działanie Działa podobnie jak warystor, z tą różnicą, że posiada dużo większą szybkość oraz niższą pojemność. Po przekroczeniu wartości progowej napięcia następuje...

Dioda IMPATT

Dioda IMPATT (Impact Ionization Avalanche Transit Time) - rodzaj diody półprzewodnikowej dużej mocy znajdującej zastosowanie w układach mikrofalowych wysokich częstotliwości. Działanie Przy odpowiednim napięciu polaryzacji w kierunku przewodzenia dioda zaczyna przewodzić, zapobiegając przepływowi prądu wstecznego. Gdy...

Warystor

Warystor - półprzewodnikowy element elektroniczny (rodzaj rezystora) o nieliniowej charakterystyce rezystancji, zależnej od wartości przyłożonego napięcia. Dla małych napięć charakteryzuje się dużą rezystancją (setki kiloomów). Po przekroczeniu określonego dla danego warystora poziomu napięcia, jego...

Dioda PIN

Dioda PIN (P-type, Intrinsic, N-type semiconductor) - dioda zbudowana z dwóch warstw półprzewodnika typu n i p, pomiędzy którymi umieszczona została warstwa półprzewodnika samoistnego. Działanie Dla prądu niewielkiej częstotliwości, nośniki w warstwie o przewodnictwie samoistnym podlegają...