Układ scalony

0
Układ scalony – zminiaturyzowany układ elektroniczny wykonany na bazie wspólnego podłoża monokryształu półprzewodnikowego (zwykle krzemu), w którym wszystkie elementy wraz z połączeniami są wytworzone w jednym cyklu technologicznym i stanowią nierozerwalną całość. Budowa Ze względu na...

Opowieść o Narodowym Muzeum Techniki, część 1 – Historia od zaborów do współczesności

0
Są w Polsce różne muzea – Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Warszawy, Muzeum Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele, wiele innych. Muzea są jednymi z wielu instytucji, które pomagają podtrzymać kulturę i pamięć o wydarzeniach...

Rozważania nad długowiecznością, ludzkością i transhumanizmem

0
2 grudnia ubiegłego roku na Placu Konstytucji 4 odbył się wykład Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego pod tytułem: Starzenie, śmierć i długowieczność. Perspektywa biomedyczna, etyczna i systemowa. Tematem wykładu było to czy starość powinna być uznawana...

Klistron

0
Klistron - mikrofalowa lampa próżniowa wykorzystująca w swym działaniu modulowaną prędkość wiązki elektronów. Stosowana przy generowaniu i wzmacnianiu przebiegów mikrofalowych (dużych częstotliwości).  Budowa Lampa zbudowana jest z katody spełniającej rolę emitera wiązki elektronów, zespołu elektrod ogniskujących...

Fotodetektor

0
Fotodetektor – podzespół elektroniczny zamieniający promienie świetlne na sygnały elektryczne. Fotodetektory budowane są w oparciu o różne zjawiska fizyczne, w tym: Fotoemisja (zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne) - wybicie elektronów spowodowane energią padającego fotonu. Energia przekazana przez...

NORAD na tropie Mikołaja

0
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Aby wprowadzić się w świąteczny nastrój, słuchamy kolęd, oglądamy bożonarodzeniowe filmy, zawieszamy dekoracje na choinkach, na domach i na sklepach... Jednym słowem – jest wiele rzeczy, które kojarzą nam...

Transoptor

0
Transoptor (optoizolator) - optoelektroniczny podzespół półprzewodnikowy zbudowany z fotoemitera (wejście) i fotodetektora (wyjście) izolowanych elektrycznie ale sprzężonych optycznie. Fotoemiter i fotodetektor umieszczane są we wspólnej obudowie. Obudowy mogą być otwarte lub zamknięte. W przypadku...

Lampa o fali bieżącej (LFB)

0
Lampa o fali bieżącej (LFB) – generacyjna lub wzmacniająca lampa mikrofalowa małej i średniej mocy posiadająca spiralną linię opóźniającą. LFB należy do rodziny elementów pracujących w oparciu o wiązkę liniową.  Budowa LFB posiada charakterystyczny obwód generujący...

Cewka indukcyjna

0
Cewka indukcyjna - bierny element elektroniczny wykonany z określonej liczby zwojów przewodnika (drutu) owiniętego wokół rdzenia, który może być powietrzny, żelazny albo wykonany z materiału ferromagnetycznego. Rdzeniem może być walec (cewka cylindryczna), pierścień (cewka...

Amplitron

0
Amplitron - szerokopasmowa lampa mikrofalowa o polach skrzyżowanych służącą do wzmacniania sygnałów ultrawysokiej częstotliwości dużej mocy.  Budowa i działanie Budową przypomina magnetron, różnicą jest otwarta linia opóźniająca. Przegrody anody, których zadaniem jest przechwytywanie elektronów emitowanych przez...