Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) jest technologią szeregowej transmisji danych o dużej przepustowości. Używany jest przez złącza DVI oraz HDMI.

Transmiter używa zaawansowanego algorytmu kodowania, dzięki któremu ograniczono negatywny wpływ interferencji elektromagnetycznej pomiędzy przewodami i pozwalającego na dokładne odtworzenie zegara w odbiorniku. Pozwala to osiągnąć wysoką tolerancję, pozwalającą na zwiększenie maksymalnej odległości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, jak również skorzystać z cieńszych (tańszych) przewodów.

Kodowanie jest zbliżone do kodowania 8B/10B. Składa się z dwóch faz i jego efektem jest zapis ośmiu bitów na 10-bitowym słowie. W pierwszej fazie każdy bit poza pierwszym jest poddawany operacji XOR lub XNOR z poprzednim bitem. Koder dokonuje wyboru między tymi operacjami tak, aby zapewnić jak najmniej przejść (z 0 na 1 i odwrotnie) w ciągu wynikowym, wybór operacji jest oznaczany na 9. bicie wyniku. W fazie drugiej pierwsze osiem bitów jest opcjonalnie odwracane (0 zamieniane na 1 i odwrotnie) aby zapewnić równowagę między zerami i jedynkami w całym sygnale i przez to utrzymać jego średni poziom. Przeprowadzenie inwersji jest oznaczane na dziesiątym bicie wyniku.