Pavel Kroupka 29.10.2019

Dioda lawinowa

Dioda lawinowa

Dioda lawinowa - rodzaj diody półprzewodnikowej, która po przekroczeniu wartości napięcia przebicia nie ulega uszkodzeniu ale zaczyna przewodzić. 

Działanie

Działanie takiej diody opiera się na zjawisku powielania lawinowego (lawinowej jonizacji zderzeniowej). Występuje w odpowiednio domieszkowanych złączach, których szerokość jest dużo większa od drogi swobodnego przepływu nośnika. Pod wpływem silnego pola elektrycznego swobodny nośnik rozpędzony w warstwie zaporowej wybija elektron sieci krystalicznej - powstaje para dziura-elektron, która rozdzielana jest w polu elektrycznym generując kolejne swobodne nośniki. Dochodzi w ten sposób do lawinowego powielenia, które ilościowo opisane jest przez współczynnik powielenia lawinowego - stosunek liczby nośników opuszczających warstwę zaporową do liczby nośników do niej przechodzących. Choć zjawisko (podobnie jak w przypadku zjawiska Zenera) nie niszczy złącza, to jednak długotrwały przepływ prądu powoduje wydzielanie dużej ilości ciepła, wpływającej na możliwość jego uszkodzenia.

Zastosowanie

Diody lawinowe używane są w telekomunikacji do tłumienia przepięć.

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt