Pavel Kroupka 08.11.2019

Półprzewodnik samoistny

Półprzewodnik samoistny

Półprzewodnik samoistny – materiał półprzewodnikowy bez zanieczyszczeń struktury krystalicznej. Kumulacja wolnych elektronów w półprzewodniku samoistnym odpowiada kumulacji dziur.

W temperaturze bliskiej 0 K wszystkie elektrony półprzewodnika są ściśle związane z jego atomami, w paśmie przewodnictwa nie ma wolnych elektronów i nie występuje przewodzenie prądu. Wraz ze wzrostem temperatury powstają pary elektron-dziura. Niektóre elektrony uzyskują wystarczającą energię by pokonać przerwę energetyczną i przedostać się do pasma przewodnictwa. W półprzewodniku powstają dwa typy nośników prądu: elektron i pozostała po nim dziura w paśmie walencyjnym. Im wyższa temperatura, tym więcej takich par powstaje, co oznacza zmniejszenie oporu właściwego półprzewodnika.

Półprzewodniki samoistne wykorzystywane są do budowy niektórych typów diod (dioda PIN).

Napisz komentarz (bez rejestracji)

sklep

Najnowsze wpisy

kontakt